Background Image Page Home
Zobacz pełną ofertę

IT Security

Budowa bezpiecznego systemu teleinformatycznego w organizacji to proces ciągły. Wraz z postępującą cyfryzacją, a co za tym idzie rosnącą ilością danych, zwiększa się ryzyko związane z ich przechowywaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem. Firmy narażone są na coraz to nowsze typy ataków, o coraz groźniejszych konsekwencjach. Rynek nie pozostaje bierny, reaguje na rosnące zagrożenia, dzięki czemu powstają nowe bardziej zaawansowane rozwiązania adresujące różne obszary ryzyka informatycznego.

W ADT podchodzimy do tematu bezpieczeństwa IT w sposób kompleksowy. Oferujemy nie tylko systemy „prewencyjne” ale także rozwiązania umożliwiające wykrycie ataku oraz usunięcie jego skutków. Nasi specjaliści systematycznie monitorują pojawiające się na rynku rozwiązania. Dzięki temu możemy oferować klientom wyselekcjonowane produkty, które w znaczący sposób utrudniają przeprowadzenie udanego ataku na firmę.