Background Image Page Home
Zobacz pełną ofertę

Systemy o wysokiej dostępności

Brak dostępu do danych to problem, który dotyczy każdej firmy. Nawet jeśli nie wystąpi utrata danych, to każda awaria, powodująca problemy z dostępnością do przechowywanych danych, jest sporym problemem – również finansowym. Każdy przestój oznacza straty, nie tylko te, które dają widoczne skutki w formie przerwania działalności przedsiębiorstwa, ale także te nieprzeliczalne na pieniądze, jak np. spadek zaufania Klientów.

Aby zapobiegać takim sytuacjom, ADT Group oferuje rozwiązania, które mają nie dopuścić do wystąpienia awarii, a jeśli już taka się zdarzy, powinny spowodować, że jej skutki będą nieodczuwalne dla prowadzonego biznesu. Jest to szczególnie ważne w przypadku systemów przechowujących oraz przetwarzających dane związane z bieżącą działalnością firmy.