Background Image Page Home
Zobacz pełną ofertę

Systemy zabezpieczania danych

ADT Group Sp. z o.o. od wielu lat specjalizuje się w implementacji systemów wykonywania kopi zapasowych oraz archiwizacji danych niestrukturalnych. W ramach świadczonych usług ADT Group oferuje analizę i zdefiniowanie potrzeb (inwentaryzacja danych wymagających zabezpieczenia), pomoc w wyborze rozwiązania adekwatnego do potrzeb, wdrożenie systemu, opiekę i utrzymanie w sprawności.