Background Image Page Home
Zobacz pełną ofertę

Wirtualizacja środowisk

Wirtualizacja pozwala na zwiększenie wykorzystania infrastruktury sprzętowej zarówno w warstwie składowania jak i przetwarzania danych. Dodatkowo dzięki wirtualizacji zarządzanie środowiskiem informatycznym może stać się efektywne i niezwykle elastyczne. Działy IT mogą reagować na nowe potrzeby użytkowników wdrażając nowe usługi w szybkim tempie. Wirtualizacja otwiera nowe możliwości jak pełen backup działających serwerów, wymiana uszkodzonego bądź uaktualnienie przestarzałego sprzętu bez zakłócania struktury systemów informatycznych.