PL | EN

Młodszy Architekt IT/DataCenter

Warszawa

Na tym stanowisku będziesz:

 • Brał czynny udział w projektowaniu systemów pamięci masowych, systemów wysokiej dostępności oraz w modelowaniu procesów biznesowych dla największych instytucji gospodarczych i finansowych działających na krajowym i zagranicznym rynku,
 • Wspierał technicznie Klientów firmy w zakresie proponowanych produktów, rozwiązań i systemów,
 • Bezpośrednio współpracował z Klientami na zasadzie doradztwa przy doborze optymalnych rozwiązań technicznych,
 • Prowadził prezentacje techniczne dla Klientów firmy dotyczące oferowanych produktów i rozwiązań,
 • Przygotowywał wycenę i specyfikacje techniczną zaproponowanych rozwiązań,
 • Zapewniał kompleksowe wsparcie techniczne dla zespołu sprzedaży,
 • Będziesz odpowiedzialny za rozwijanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z Klientami i Partnerami biznesowymi.

Prześlij nam swoją aplikację, jeśli:

 • Posiadasz bardzo dobre zdolności analitycznego i logicznego myślenia,
 • Interesujesz się obszarem nowoczesnych technologii informatycznych i chcesz zdobyć doświadczenia zawodowe w obszarze systemów pamięci masowych,
 • Chcesz zdobyć wiedzę w zakresie modelowania procesów biznesowych w oparciu o aparat informatyczny,
 • Jesteś absolwentem albo studentem ostatnich lat uczelni technicznej o profilu informatycznym lub pokrewnym,
 • Posiadasz ogólną wiedzę z zakresu sieci LAN,
 • Posiadasz wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy na systemach operacyjnych Windows, Linux,
 • Jesteś zmotywowany do dalszego kształcenia się i specjalizowania w zaawansowanych technologiach składowania, udostępniania i zabezpieczania danych,
 • Znasz język angielski pozwalający na swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • Posiadasz wiedzę i doświadczenie w zakresie pracy z Microsoft System Center (jako dodatkowy atut),
 • Posiadasz wiedzę i doświadczenie w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem IT (jako dodatkowy atut).

Dzięki pracy w ADT:

 • Zdobędziesz cenne doświadczenie w dynamicznie rozwijającej się firmie IT,
 • Będziesz miał okazję pracować i rozwijać się w zespole doświadczonych specjalistów,
 • Będziesz miał możliwość uczestniczyć w profesjonalnych szkoleniach certyfikowanych,
 • Wyróżnisz się wysoko specjalistyczną wiedzą na perspektywicznym rynku.

Oferujemy:

 • Ciekawą oraz rozwojową pracę w zespole doświadczonych specjalistów,
 • Pracę przy ciekawych projektach z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii na rynku informatycznym,
 • Intensywne szkolenia wprowadzające oraz dalsze pogłębiające wiedzę w obszarze najnowszych technologii,
 • Atrakcyjne warunki premiowania oraz pakiety motywacyjne dla zaangażowanych i wyróżniających się pracowników.

 

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu i rozpocząć swoją karierę z ADT Group, prześlij nam swoje CV! 

Aplikuj
Jesteś zainteresowany? Wyślij nam swoje zgłoszenie!
Dodaj swoje CV
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ADT Group z siedzibą w Warszawa 02-822, Poleczki 35, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów obecnych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że ADT Group z siedzibą w Warszawie 02-822, Poleczki 35, jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia oraz innych czynności związanych z tym zatrudnieniem, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez ADT umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. W każdej chwili mam prawo poprosić o usunięcie danych, poprzez wysłanie wiadomości na adres praca(at)adtg.pl. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych. Rozwiń
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ADT Group z siedzibą w Warszawa 02-822, Poleczki 35, moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla celów przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2016 r., poz. 922.). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny, że ADT Group z siedzibą w Warszawie 02-822, Poleczki 35, jest administratorem moich danych osobowych, że dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wszelkich czynności związanych z przyszłym procesem rekrutacji, że moje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, jak również upoważnionym na podstawie zawartych przez ADT umów. Nadto oświadczam, że swoje dane udostępniam dobrowolnie oraz że zostałam/em pouczona/y o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawianiu w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. W każdej chwili mam prawo poprosić o usunięcie danych, poprzez wysłanie wiadomości na adres praca(at)adtg.pl. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych. Rozwiń