PL | EN

CLOUD & HPC

Dostrzegamy zalety korzystania z usług opartych o chmurę obliczeniową pod kątem optymalizacji kosztów i elastyczności infrastruktury IT,

w której przetwarzane są dane. Biorąc pod uwagę specyficzne potrzeby Klienta, oferujemy wsparcie w budowie i utrzymaniu chmury,

migracji danych do i z chmury oraz integracji środowiska opartego na rozwiązaniach chmurowych i lokalnych.

Chmura prywatna
Projektujemy chmurę prywatną złożoną ze sprawdzonych komponentów i technologii, nad którymi Klient ma pełną kontrolę. Dużą wagę kładziemy na optymalizację wykorzystania zasobów, w tym potencjalne użycie zastanych komponentów, oraz przyszłą skalowalność całości.
Projektujemy i wdrażamy zarówno klasyczne chmury obliczeniowe o ogólnych zastosowaniach oraz dedykowane klastry służące do obliczeń dużej wydajności (HPC), jak również przetwarzania wielorakiej ilości danych połączonej z analizą, ekstrakcją zależności i predykcją zachowań (BigData).
Chmura publiczna
Jako wieloletni integrator oferujemy pomoc w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań osadzanych w zewnętrznych przestrzeniach obliczeniowych, szczególnie mocny nacisk kładąc na kwestie bezpieczeństwa wprowadzanych i przetwarzanych tam danych. Wykonujemy również migrację lokalnych zasobów w kierunku rozproszonego modelu, dbając o zachowanie ciągłości działania podczas całego procesu.
Chmura hybrydowa
Oferując hybrydowe rozwiązania, stosujemy podejście kompleksowe, począwszy od rozeznania specyficznych potrzeb Klienta i zastanej infrastruktury, poprzez projekt i wykonanie prywatnej części środowiska, implementację publicznej części w ramach naszej lub innego dostawcy chmury oraz połączenie tych dwóch światów w jedną logiczną całość.
Jesteś zainteresowany współpracą? Napisz do nas!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - ADT Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany o prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014, poz. 1182). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla kontaktu zwrotnego ze strony ADT. Rozwiń
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty e-mail, od ADT Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ADT Group z siedzibą w Warszawa 02-822, Poleczki 35, Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz prawie do żądania ich usunięcia. Rozwiń