Olgierd Dorn – Dyrektor ds. technicznych

Z firmą ADT współpracujemy już od kilku lat, bardzo cenimy sobie ich kompetencje techniczne, responsywność oraz zaangażowanie. Do tej pory nie zawiedliśmy się na ich rekomendacjach, ADT jest dla nas zaufanym partnerem.