Uwzględniamy liczbę i wiedzę pracowników działu IT Klienta