Bartłomiej Szczepocki – Kierownik zespołu Architektów

Praca w firmie ADT Group daje mi możliwość poznania wielu osób: ludzi z branży, praktyków, a także osób na wysokich szczeblach organizacyjnych. Rozmawiając z wieloma klientami mogę zobaczyć różne podejścia i sposoby zarządzania infrastrukturą IT przez co łatwo dostrzegam jakie technologie sprawdzają się w jakich sytuacjach. Pozyskaną wiedzę mogę zastosować projektując architekturę naszych rozwiązań. To co jeszcze lubię w firmie ADT to dobra komunikacja oraz szybka decyzyjność. Kto sprawdzi się w naszej firmie? Przede wszystkim osoby chcące się uczyć i nie bojące się podejmować wyzwań, gotowe do częstych zmian i dobrze radzące sobie z presją.