BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ PAŃSTWA pk. ,,SZAFIR”

Beneficjenci:

Beneficjenci:

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących
bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. ,,SZAFIR”.

ADT Group sp. z o.o. realizuje w ramach Konsorcjum z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, FlyFocus sp. z o.o. oraz Kestrel Aeronautics sp. z o.o. projekt dofinansowany ze środków Budżetu Państwa, w ramach Programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. ,,SZAFIR”, pn. „Odporny na działanie środków walki radioelektronicznej, inteligentny, niezależny system nawigacji i detekcji anomalii magnetycznych dla platform bezzałogowych do działań na akwenach morskich”.

Celem głównym projektu jest opracowanie do szóstego poziomu gotowości technologicznej systemu nawigacyjnego opartego o mapy rozkładu pola magnetycznego Ziemi, wraz z możliwością prowadzenia detekcji anomalii magnetycznych, które są generowane przez obiekty takie jak okręty podwodne.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację trzech głównych Zadań/Etapów projektu:

1. Ogólnym celem Etapu nr 1 jest przetestowanie rozwijanych systemów detekcji i nawigacji magnetycznej w warunkach laboratoryjnych.

2. Ogólnym celem etapu nr 2 jest zintegrowanie podstawowych komponentów systemu z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Jednocześnie przeprowadzone zostaną testy w symulowanych warunkach operacyjnych.

3. Ogólnym celem etapu nr 3 jest przebadanie reprezentatywnego prototypu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Opracowany w ramach projektu system pozwoli na uzyskanie niezależności nawigacji platform bezzałogowych od GPS i może być w przyszłości wykorzystany także w platformach załogowych. Proponowana technologia stanowi alternatywę dla nawigacji wizyjnej, która w przypadku działań na akwenach morskich może być nieskuteczna z powodu braku punktów odniesienia.

Docelowymi odbiorcami opracowywanej technologii będą służby mundurowe, w szczególności:

Marynarka Wojenna RP,

Wojska Specjalne RP,

Wojska Obrony Terytorialnej,

Siły Powietrzne RP,

Straż Graniczna.

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR),

Całkowita wartość projektu wynosi
14 980 917,00 PLN

w tym dofinansowanie ze środków
Budżetu Państwa wynosi
14 980 917,00 PLN