Zapytanie ofertowe nr 1/2023

ADT Group sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę 4 szt. stacji roboczych wraz z 1 szt. Serwera klasy x86.

Szczegóły dot. przedmiotu zamówienia, jak również sposobu składania ofert oraz Formularz ofertowy, znajdziecie Państwo w poniższych dokumentach.

Zapytanie jest przeprowadzane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Budżetu Państwa, w ramach Programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. ,,SZAFIR”, pn. „Odporny na działanie środków walki radioelektronicznej, inteligentny, niezależny system nawigacji i detekcji anomalii magnetycznych dla platform bezzałogowych do działań na akwenach morskich”.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe (pdf)

2. Formularz ofertowy.

3. Specyfikacja techniczna stacji roboczych i serwera (pdf)

4. Oświadczenie o braku powiązań.

 

Wyniki postępowania:

W toku przeprowadzonego postępowania informujemy, iż jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez AMS Group Sp. z o.o., ul. Żółwia 22 lok. 73, 01-927 Warszawa.

Zaoferowana cena netto wynosi:

Część I – 73 000,00 PLN

Część II – 64 000,00 PLN

Część III – 87 800,00 PLN